IPN BU 3783/41

IPN BU 3783/41

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN BU 3783/41
Former reference numbers
PISK 6/41
File description
Title

Formularz protokołu egzaminu wstępnego do pierwszej klasy gimnazjum ogólnokształcącego.

Abstract

Oryginał jednostki archiwalnej znajduje się w Papieskim Instytucie Studiów Kościelnych w Rzymie.

Dates
Material description
The media type

Pliki cyfrowe

Number of volumes
1
Place of storage