Zespół / zbiór

Zespół / zbiór

A group of records created or / and accumulated by a particular institution, organisation or person, or in course of the specific procedure.

Characteristic of the archival fonds (collection)
Name of the archival fonds (collection)

Instytut Polski w Bejrucie 1944-1949

Affiliation with the IPN Archives
Group of documents
Organy administracji publicznej, urzędy, instytucje oraz organizacje społeczno-polityczne, w tym pozasądowe organy wymiaru sprawiedliwości oraz archiwa organizacji niepodległościowych i oporu społecznego
Daty dokumentów w zespole (zbiorze) archiwalnym
Starting date
1944
Closing date
1949
Archival characteristics of an archival fond or collection
History of an archival fond or collection

Oryginalne dokumenty zespołu (zbioru) akt "Instytut Polski w Bejrucie z lat 1944-1949" przechowywane są w Papieskim Instytucie Studiów Kościelnych w Rzymie (Pontificum Institutum Studiorum Ecclesiasticorum). Na podstawie zawartej umowy o współpracy IPN pozyskał kopie cyfrowe materiałów archiwalnych.

An archival fond or collection content

Inwentarz zespołu (zbioru) akt "Instytut Polski w Bejrucie z lat 1944-1949" sporządzony został w 2015 r. przez p. dr Lidię Potykanowicz-Sudę.

Warunki decydujące o udostępnianiu
Warunki udostępniania
Na podstawie zawartej umowy o współpracy z 4 kwietnia 2016 roku: IPN ma prawo do prezentowania przekazanych przez PISK kopii dokumentów na swoich stronach internetowych oraz do ich udostępniania na zasadach określonych przepisami ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, z zachowaniem zasady każdorazowego informowania o miejscu przechowywania ich oryginałów (Art. III ust. 11 umowy). Inne osoby, które uzyskają dostęp do materiałów archiwalnych powinny zostać poinformowane, że wykorzystanie dokumentów w celach komercyjnych wymaga pisemnej zgody właściciela oryginałów, który ma również prawo do pobrania opłaty licencyjnej z tego tytułu (Art. IV ust. 2).