IPN BU 3783/68

IPN BU 3783/68

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 3783/68
Dawna sygnatura
PISK 6/68
Opis zawartości
Tytuł

Program recitalu Stanisława Pieczora, zorganizowanego przez Bratnią Pomoc Studentów Polaków w Bejrucie.

Opis

Oryginał jednostki archiwalnej znajduje się w Papieskim Instytucie Studiów Kościelnych w Rzymie.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1946
Data końcowa
1946
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania