IPN BU 3783/1

IPN BU 3783/1

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN BU 3783/1
Former reference numbers
PISK 6/1
File description
Title

Wykłady z historii Polski organizowane przez Instytut Polski (listy obecności, tekst pracy, zaświadczenia).

Abstract

Oryginał jednostki archiwalnej znajduje się w Papieskim Instytucie Studiów Kościelnych w Rzymie.

Dates
Starting date
1945
Closing date
1946
Material description
The media type

Pliki cyfrowe

Number of volumes
1
Place of storage