IPN BU 3783/7

IPN BU 3783/7

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN BU 3783/7
Former reference numbers
PISK 6/7
File description
Title

Wykaz wydanych indeksów i legitymacje Studium Polonistycznego przy Instytucie Polskim.

Abstract

Oryginał jednostki archiwalnej znajduje się w Papieskim Instytucie Studiów Kościelnych w Rzymie.

Dates
Starting date
1946
Closing date
1947
Material description
The media type

Pliki cyfrowe

Number of volumes
1
Place of storage