Podseria

Podseria

Określa szereg jednostek archiwalnych w zespole (zbiorze) archiwalnym stanowiących pewien ciąg, a związanych ze sobą analogią treści lub pochodzenia, bądź analogią obu tych elementów.

Charakterystyka archiwalna podserii

Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum
Cywilne organy bezpieczeństwa państwa
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego
Stołeczny Urząd Spraw Wewnętrznych w Warszawie [1944] 1983-1990
Podzespół
Stołeczny Urząd Spraw Wewnętrznych w Warszawie 1983 - 1990
Seria
Materiały jednostek terenowych
Podseria

Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych w Wyszkowie 1983-1990