Podseria

Podseria

Określa szereg jednostek archiwalnych w zespole (zbiorze) archiwalnym stanowiących pewien ciąg, a związanych ze sobą analogią treści lub pochodzenia, bądź analogią obu tych elementów.

Charakterystyka archiwalna podserii

Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum
Organy administracji publicznej, urzędy, instytucje oraz organizacje społeczno-polityczne, w tym pozasądowe organy wymiaru sprawiedliwości oraz archiwa organizacji niepodległościowych i oporu społecznego
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego
Urząd Wojewódzki w Poznaniu [1945] 1973-1998
Podzespół
Urząd Wojewódzki w Poznaniu 1973-1998
Seria
Wydział do Spraw Wyznań
Podseria

Materiały administracyjne