Podseria

Podseria

Określa szereg jednostek archiwalnych w zespole (zbiorze) archiwalnym stanowiących pewien ciąg, a związanych ze sobą analogią treści lub pochodzenia, bądź analogią obu tych elementów.

Charakterystyka archiwalna podserii

Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum
Cywilne organy bezpieczeństwa państwa
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie [1944] 1954-1990
Podzespół
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie 1956 - 1990
Seria
Materiały administracyjne
Podseria

Departament Techniki

Informacje o podserii
Charakterystyka archiwalna

Departament Techniki - został powołany na bazie istniejącego Biura „T” MSW, na podstawie zarządzenia organizacyjnego 051/org Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 czerwca 1971 r. Zreorganizowana komórka wchłonęła Zakład Techniki Specjalnej (zorganizowany z dniem 31 grudnia 1965 r. na mocy Zarządzenia organizacyjnego nr 0168/org Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 grudnia 1965 r., zajmował się produkcją sprzętu niezbędnego do pracy służb MSW), który równocześnie został przemianowany na Zakład Konstrukcji Sprzętu Operacyjnego przy Departamencie Techniki (w ramach reorganizacji część jego komórek została przekazana do Biura „A”, Biura „B”, Biura „W”). Majątek byłego ZTS został wchłonięty przez Departament Techniki oraz Ośrodek Informatyki. Zarządzenie nr 00167/71 Ministra Spraw Wewnętrznych z 16 grudnia 1971 r. „w sprawie regulaminu organizacyjnego Departamentu Techniki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych” nieznacznie zmieniało regulamin Biura „T” MSW nadamy 30 maja 1966 r. Zarządzeniem nr 0068/66. Po reorganizacji z 14 wydziałów Biura „T” MSW w Departamencie Techniki pozostało ich 11: Wydział I – instalacja i eksploatacja podsłuchu telefonicznego; Wydział II – eksploatacja podsłuchu pokojowego obiektów krajowych; Wydział III – eksploatacja podsłuchu pokojowego obiektów dyplomatycznych; Wydział IV – podglądu foto dokumentacyjnego, tajnego przeszukania i fotografii operacyjnej; Wydział V – legalizacji krajowej i zagranicznej; Wydział VI – ogólnotechniczny; Wydział VII – instalacji podsłuchu pokojowego; Wydział VIII – opracowań i konstrukcji; Wydział IX – montażu sprzętu specjalnego; Wydział X – produkcji mechanicznej; Wydział XI – zabezpieczenia potrzeb techniczno-operacyjnych oraz Wydział Inspekcji i Analiz, który sprawował nadzór merytoryczny nad techniczno-operacyjnymi przedsięwzięciami wydziałów „T” komend wojewódzkich MO), Samodzielna Sekcja „S” i Samodzielna Sekcja Finansowa.