Subseries

Subseries

A group of records forming division in –> Fonds or –>Sub-fonds based on the particular functional, provenience or procedural arrangement by the creator.

Charakterystyka archiwalna podserii

Affiliation with the IPN Archives
Group of documents
Więziennictwo oraz instytucje penitencjarne, w tym więzienia, zakłady karne, areszty oraz inne miejsca odosobnienia
Name of the archival fonds (collection)
Centralny Zarząd Zakładów Karnych Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie 1970-1996
Series
Materiały administracyjne
Subseries

Wydział Finansów