Subseries

Subseries

A group of records forming division in –> Fonds or –>Sub-fonds based on the particular functional, provenience or procedural arrangement by the creator.

Charakterystyka archiwalna podserii

Affiliation with the IPN Archives
Group of documents
Więziennictwo oraz instytucje penitencjarne, w tym więzienia, zakłady karne, areszty oraz inne miejsca odosobnienia
Name of the archival fonds (collection)
Okręgowy Zarząd Zakładów Karnych w Krakowie 1976-1980
Series
Materiały administracyjne
Subseries

Dział Organizacyjno-Prawny