Series

Series

Series (class): a group of records forming division in –> Fonds or –>Sub-fonds based on the particular functional, provenience or procedural arrangement by the creator

Charakterystyka archiwalna serii

Affiliation with the IPN Archives
Group of documents
Wojskowe organy bezpieczeństwa państwa
Name of the archival fonds (collection)
Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie [1945] 1951-1990 [1991]
Subfonds
Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie 1951 - 1990
Series
Informacje o serii
Charakterystyka archiwalna

„Akta ogólne” tworzą materiały archiwalne wytworzone przez Zarząd II Sztabu Generalnego WP (Oddział II Sztabu Generalnego WP), podległe jednostki i attachaty wojskowe; termin "akta ogólne" został określony w zarządzeniu Szefa Zarządu II Sztabu Generalnego WP nr 038 z dn. 8 listopada 1966 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi Zarządu II Sztabu Generalnego WP; na "akta ogólne" składały się: rozkazy i zarządzenia, roczne plany pracy, plany szkolenia, sprawozdania, dokumenty personalne, materiały finansowe i gospodarcze, różna korespondencja, opisy spraw kancelarii, dzienniki pism wchodzących i wychodzących.