Seria

Seria

Określa szereg jednostek archiwalnych w podzespole stanowiących pewien ciąg, a związanych ze sobą analogią treści lub pochodzenia, bądź analogią obu tych elementów.

Charakterystyka archiwalna serii

Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum
Organy represji i administracji III Rzeszy Niemieckiej
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego
Oddziały Szturmowe Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej. 244 Pułk w Wejherowie
Seria