Series

Series

Series (class): a group of records forming division in –> Fonds or –>Sub-fonds based on the particular functional, provenience or procedural arrangement by the creator

Charakterystyka archiwalna serii

Affiliation with the IPN Archives
Group of documents
Wojskowe organy wymiaru sprawiedliwości, w tym prokuratury wojskowe oraz sądy wojskowe
Name of the archival fonds (collection)
Prokuratura 4 Dywizji Piechoty w Kaliszu 1945-1962
Series

Akta spraw prokuratorskich