Series

Series

Series (class): a group of records forming division in –> Fonds or –>Sub-fonds based on the particular functional, provenience or procedural arrangement by the creator

Charakterystyka archiwalna serii

Affiliation with the IPN Archives
Group of documents
Więziennictwo oraz instytucje penitencjarne, w tym więzienia, zakłady karne, areszty oraz inne miejsca odosobnienia
Name of the archival fonds (collection)
Okręgowy Zarząd Zakładów Karnych w Katowicach 1976-1989
Series

Akta osobowe funkcjonariuszy Służby Więziennej i pracowników cywilnych