Podzespół

Podzespół

Określa szereg jednostek archiwalnych w zespole (zbiorze) archiwalnym stanowiących pewien ciąg, a związanych ze sobą analogią treści lub pochodzenia, bądź analogią obu tych elementów

Charakterystyka zespołu (zbioru) archiwalnego

Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum
Wojskowe organy wymiaru sprawiedliwości, w tym prokuratury wojskowe oraz sądy wojskowe
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego
Sąd 12 Korpusu Armijnego w Krakowie [1951] 1954 -1955
Podzespół

Sąd 12 Korpusu Armijnego w Rzeszowie 1952-1954

Daty dokumentów w podzespole