Podzespół

Podzespół

Określa szereg jednostek archiwalnych w zespole (zbiorze) archiwalnym stanowiących pewien ciąg, a związanych ze sobą analogią treści lub pochodzenia, bądź analogią obu tych elementów

Charakterystyka zespołu (zbioru) archiwalnego

Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum
Cywilne organy bezpieczeństwa państwa
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego
Stołeczny Urząd Spraw Wewnętrznych w Warszawie [1944] 1983-1990
Podzespół

Stołeczny Urząd Spraw Wewnętrznych w Warszawie 1983 - 1990

Daty dokumentów w podzespole
Data początkowa
1983
Data końcowa
1990
Informacje o podzespole
Zasięg terytorialny oddziaływania

Od roku 1975 w skład województwa stołecznego warszawskiego weszły: miasto stołeczne Warszawa z dzielnicami: Mokotów, Ochota, Praga-Południe, Praga-Północ, Śródmieście, Wola i Żoliborz, m i a s t a: Błonie, Brwinów, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Józefów, Karczew, Kobyłka, Konstancin-Jeziorna, Legionowo, Marki, Milanówek, Nowy Dwór Mazowiecki, Otwock, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, Podkowa Leśna, Pruszków, Radzymin, Serock, Sulejówek, Ursus, Wesoła, Wołomin, Zakroczym, Ząbki i Zielonka, g m i n y: Błonie, Brwinów, Celestynów, Czosnów, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Halinów, Jabłonna, Kampinos, Karczew, Konstancin-Jeziorna, Leoncin, Leszno, Lesznowola, Łomianki, Michałowice, Nadarzyn, Nieporęt, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Pomiechówek, Prażmów, Radzymin, Raszyn, Serock, Skrzeszew, Stare Babice, Tarczyn, Tułowice, Wiązowna, Wołomin i Zakroczym (podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie określenia miast oraz gmin wchodzących w skład województw, Dz.U.1975.17.92).

Charakterystyka archiwalna

Ustawą o urzędzie ministra spraw wewnętrznych i zakresie działania podległych mu organów z 14 lipca 1983 r. (Dz. U. 1983, nr 38, poz. 172) zmieniono dotychczasowe nazwy jednostek terenowych MSW. 1 sierpnia 1983 dotychczasową Komendę Stołeczną Milicji Obywatelskiej przemianowano na Stołeczny Urząd Spraw Wewnętrznych. Analogicznie przemianowano podległe SUSW jednostki w województwie warszawskim – na Dzielnicowe Urzędy Spraw Wewnętrznych i Rejonowe Urzędy Spraw Wewnętrznych. Według etatu nr 0028/M/Org. z dnia 15 marca 1984 r. SUSW kierował szef (na etacie generała brygady) mający do pomocy trzech zastępców ds. SB, trzech zastępców ds. MO, zastępcę ds. administracyjno-gospodarczych, zastępcę ds. polityczno-wychowawczych oraz sekretarza Komitetu Partyjnego PZPR przy SUSW. Kierownictwu SUSW podlegały bezpośrednio Zespół Organizacyjno-Prawny i Inspektorat Analityczno-Informacyjny pionu SB (zajmował się opracowywaniem analiz, planów oraz informacji dla kierownictwa SUSW i Gabinetu Ministra). Struktura SUSW składała się z czterech pionów: SB, MO, administracyjno-gospodarczego i obsługi. Pion SB tworzyły wydziały – II (kontrwywiad), III (zwalczanie wszelkich przejawów działalności opozycyjnej), III – 1 (inwigilacja wyższych uczelni), III – 2 (inwigilacja intelektualistów, artystów, dziennikarzy), IV (inwigilacja i zwalczanie życia religijnego), V (kontrola operacyjna gospodarki), V – 1, V – 2, „B” (obserwacja operacyjna), „C” (ewidencja operacyjna i archiwa), „W” (kontrola korespondencji), Śledczy, Paszportów oraz Inspektorat I (realizował zadania na rzecz Departamentu I MSW) i Samodzielna Sekcja „A” (szyfry). W skład pionu MO wchodziły wydziały: Kryminalny, do Walki z Przestępstwami Gospodarczymi, Ruchu Drogowego, Prewencji, Dochodzeniowo-Śledczy, Kryminalistyki, Poszukiwań i Rozpoznania, Łączności, Wojewódzkie Stanowisko Kierowania, Inspektorat Ochrony Przemysłu oraz Zmotoryzowane Odwody MO. Pion administracyjno-gospodarczy tworzyły wydziały: Finansowy, Inwestycji, Gospodarki Materiałowo-Technicznej, Transportu, Zdrowia oraz Samodzielna Sekcja Socjalna. Natomiast pion obsługi tworzyły wydziały: Kadr, Ogólny, Inspekcji, Szkolenia, Specjalny oraz Polityczno-Wychowawczy. SUSW podlegało także 7 Dzielnicowych Urzędów Spraw Wewnętrznych (Warszawa Śródmieście, Warszawa Ochota, Warszawa Mokotów, Warszawa Wola, Warszawa Żoliborz, Warszawa Praga Północ i Warszawa Praga Południe) oraz 7 Rejonowych Urzędów Spraw Wewnętrznych na terenie ówczesnego województwa warszawskiego (Pruszków, Legionowo, Otwock, Piaseczno, Wołomin, Grodzisk Mazowiecki i Nowy Dwór Mazowiecki). Ta struktura SUSW funkcjonowała bez większych zmian do jesieni 1989 r. W lutym 1985 utworzono Inspektorat Ochrony Funkcjonariuszy (na podstawie zarządzenia ministra spraw wewnętrznych nr 0072/74 z dnia 27 grudnia 1984 r.). Jego zadaniem było rozpracowanie operacyjne funkcjonariuszy i pracowników cywilnych SUSW w sprawach dotyczących ich współpracy z opozycją, obcym wywiadem, naruszeniem tajemnicy państwowej i służbowej, a także popełnieniem przestępstw kryminalnych i gospodarczych „o znacznym stopniu społecznego niebezpieczeństwa”. Inspektorat rozwiązano na podstawie zarządzenia ministra spraw wewnętrznych nr 28/90 z dnia 15 lutego 1990 r. Także w lutym 1985 r. z Wydziału IV wydzielono Samodzielną Sekcję VI (zajmującą się kontrolą operacyjną gospodarki żywnościowej, leśnictwa, przemysłu drzewnego i ochrony środowiska), przekształcona później w Wydział VI. Również w tym samym roku włączono Samodzielną Sekcję Socjalną do Wydziału Zdrowia tworząc Wydział Zdrowia i Spraw Socjalnych. W czerwcu 1989 r. zlikwidowano Wydział „W” (zarządzenie organizacyjne ministra spraw wewnętrznych nr 0115/org z dnia 30 maja 1989 r.). Gruntowne zmiany w strukturze SUSW nastąpiły po zatwierdzeniu zarządzenia ministra spraw wewnętrznych nr 075/89 z dnia 24 sierpnia 1989 r. Zlikwidowane zostały wydziały III, III – 1, III – 2, IV, V, V – 1, V – 2 oraz Inspektorat Ochrony Przemysłu. W ich miejsce powołano Wydział Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa, Wydział Ochrony Gospodarki oraz Wydział Studiów i Analiz. SUSW zlikwidowano w lipcu 1990 r. na podstawie ustawy Sejmu RP o policji z 6 kwietnia 1990 r. (Dz.U. RP 1990, nr 30, poz. 179).