Podzespół

Podzespół

Określa szereg jednostek archiwalnych w zespole (zbiorze) archiwalnym stanowiących pewien ciąg, a związanych ze sobą analogią treści lub pochodzenia, bądź analogią obu tych elementów

Charakterystyka zespołu (zbioru) archiwalnego

Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum
Wojskowe organy bezpieczeństwa państwa
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego
Zwiad Kaszubskiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza 1976-1991
Podzespół

Wydział Zwiadu Kaszubskiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza 1985 - 1991

Daty dokumentów w podzespole
Data początkowa
1985
Data końcowa
1991