Zespół / zbiór

Zespół / zbiór

A group of records created or / and accumulated by a particular institution, organisation or person, or in course of the specific procedure.

Characteristic of the archival fonds (collection)
Name of the archival fonds (collection)

Podlasko-Mazurska Brygada Wojsk Ochrony Pogranicza w Białymstoku [1945] 1976-1991

Affiliation with the IPN Archives
Group of documents
Wojska wewnętrzne
Daty dokumentów w zespole (zbiorze) archiwalnym