Zespół / zbiór

Zespół / zbiór

A group of records created or / and accumulated by a particular institution, organisation or person, or in course of the specific procedure.

Characteristic of the archival fonds (collection)
Name of the archival fonds (collection)

Zbiór prasy z okresu okupacji niemieckiej z lat 1939-1944

Affiliation with the IPN Archives
Group of documents
Zbiory archiwalne, w tym dokumenty z archiwów zagranicznych lub ich kopie gromadzone na zasadzie zbiorów
Daty dokumentów w zespole (zbiorze) archiwalnym
Starting date
1939
Closing date
1944
Technical information on an archival fond or collection
the language (-s) of the document
j. niemiecki, j. polski