Zespół / zbiór

Zespół / zbiór

A group of records created or / and accumulated by a particular institution, organisation or person, or in course of the specific procedure.

Characteristic of the archival fonds (collection)
Name of the archival fonds (collection)

Zbiór dokumentów dotyczących represji wobec obywateli polskich ze zbiorów Państwowego Archiwum Dokumentów Kino-Foto-Fono w Dzierżyńsku

Affiliation with the IPN Archives
Group of documents
Organy represji Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich
Daty dokumentów w zespole (zbiorze) archiwalnym