Zespół / zbiór

Zespół / zbiór

A group of records created or / and accumulated by a particular institution, organisation or person, or in course of the specific procedure.

Characteristic of the archival fonds (collection)
Name of the archival fonds (collection)

Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza. Oddziały Szturmowe. Batalion Nr I/147

Oryginalna nazwa

Sturmabteilungen (SA) der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) Sturmbann I/147

Affiliation with the IPN Archives
Group of documents
Organy represji i administracji III Rzeszy Niemieckiej
Daty dokumentów w zespole (zbiorze) archiwalnym
Technical information on an archival fond or collection
the language (-s) of the document
j. niemiecki