Zespół / zbiór

Zespół / zbiór

Powiązania pomiędzy materiałami archiwalnymi mogą nastąpić wskutek ich wytworzenia i zgromadzenia w jednym urzędzie (instytucji) lub osobę prywatną, albo wskutek zgromadzenia dokumentów na podstawie odrębnie ustalanych kryteriów.

Charakterystyka zespołu (zbioru) archiwalnego
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego

Zbiór kopii cyfrowych dokumentów dotyczących grupy specjalnej "Huragan" przekazanych z zasobu Oddziału Wydzielonego Archiwum Państwowego Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w Iwano-Frankowsku [Gałuzewyj Derżawnyj Archiv Służby Bezpieky Ukrajiny w Iwano-Frankiwsku]

Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum
Zbiory archiwalne, w tym dokumenty z archiwów zagranicznych lub ich kopie gromadzone na zasadzie zbiorów
Daty dokumentów w zespole (zbiorze) archiwalnym
Warunki decydujące o udostępnianiu
Warunki udostępniania
Zgodnie z brzmieniem art. V umowy o współpracy zawartej w dniu 3 sierpnia 2009 r. pomiędzy Instytutem Pamięci Narodowej a Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy (dalej: SBU), kopie dokumentów archiwalnych z zasobu SBU są wykorzystywane przez IPN w ramach jego działalności ustawowej. Wykorzystanie dokumentów przez osoby trzecie w celach komercyjnych, wiązać się musi z uzyskaniem pisemnej zgody właściciela oryginalnych dokumentów. Ma on również prawo żądać opłat licencyjnych z tego tytułu (art. VIII ust. 2 umowy).