Zespół / zbiór

Zespół / zbiór

Powiązania pomiędzy materiałami archiwalnymi mogą nastąpić wskutek ich wytworzenia i zgromadzenia w jednym urzędzie (instytucji) lub osobę prywatną, albo wskutek zgromadzenia dokumentów na podstawie odrębnie ustalanych kryteriów.

Charakterystyka zespołu (zbioru) archiwalnego
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego

Zbiór kopii cyfrowych rękopisów Rudolfa Hössa

Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum
Zbiory archiwalne, w tym dokumenty z archiwów zagranicznych lub ich kopie gromadzone na zasadzie zbiorów
Daty dokumentów w zespole (zbiorze) archiwalnym
Informacje techniczne o zespole (zbiorze) archiwalnym
Język akt
j. niemiecki
Warunki decydujące o udostępnianiu
Warunki udostępniania
Zgodnie z zapisami Porozumienia o współpracy z dn. 10 lipca 2017 roku pomiędzy Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu a Instytutem Pamięci Narodowej "Strony zobowiązują się do wykorzystania pozyskanych danych i kopii dokumentów na zasadach ustawowych, w szczególności wynikających z ustawy o IPN oraz ustawy o upamiętnianiu męczeństwa Narodu Polskiego oraz innych Narodów w Oświęcimiu. Strony zobowiązują się do każdorazowego, wzajemnego powoływania się na siebie, jako źródło oryginalnych dokumentów, w zbiorach archiwalnych i publikacjach, w tym elektronicznych."