Zespół / zbiór

Zespół / zbiór

A group of records created or / and accumulated by a particular institution, organisation or person, or in course of the specific procedure.

Characteristic of the archival fonds (collection)
Name of the archival fonds (collection)

Zbiór kopii cyfrowych rękopisów Rudolfa Hössa

Affiliation with the IPN Archives
Group of documents
Zbiory archiwalne, w tym dokumenty z archiwów zagranicznych lub ich kopie gromadzone na zasadzie zbiorów
Daty dokumentów w zespole (zbiorze) archiwalnym
Technical information on an archival fond or collection
the language (-s) of the document
j. niemiecki
Warunki decydujące o udostępnianiu
Warunki udostępniania
Zgodnie z zapisami Porozumienia o współpracy z dn. 10 lipca 2017 roku pomiędzy Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu a Instytutem Pamięci Narodowej "Strony zobowiązują się do wykorzystania pozyskanych danych i kopii dokumentów na zasadach ustawowych, w szczególności wynikających z ustawy o IPN oraz ustawy o upamiętnianiu męczeństwa Narodu Polskiego oraz innych Narodów w Oświęcimiu. Strony zobowiązują się do każdorazowego, wzajemnego powoływania się na siebie, jako źródło oryginalnych dokumentów, w zbiorach archiwalnych i publikacjach, w tym elektronicznych."