Zespół / zbiór

Zespół / zbiór

Powiązania pomiędzy materiałami archiwalnymi mogą nastąpić wskutek ich wytworzenia i zgromadzenia w jednym urzędzie (instytucji) lub osobę prywatną, albo wskutek zgromadzenia dokumentów na podstawie odrębnie ustalanych kryteriów.

Charakterystyka zespołu (zbioru) archiwalnego
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego

Kopie dokumentów dotyczących jeńców wojennych kierowanych do Kozielska ze zbiorów Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego Republiki Białorusi

Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum
Organy represji Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich
Daty dokumentów w zespole (zbiorze) archiwalnym