Zespół / zbiór

Zespół / zbiór

A group of records created or / and accumulated by a particular institution, organisation or person, or in course of the specific procedure.

Characteristic of the archival fonds (collection)
Name of the archival fonds (collection)

Zbiór kopii cyfrowych czasopisma "Gazeta Katolicka w Kanadzie" z lat 1938-1940

Affiliation with the IPN Archives
Group of documents
Zbiory archiwalne, w tym dokumenty z archiwów zagranicznych lub ich kopie gromadzone na zasadzie zbiorów
Daty dokumentów w zespole (zbiorze) archiwalnym
Starting date
1938
Closing date
1940
Archival characteristics of an archival fond or collection
History of an archival fond or collection

Polskojęzyczne czasopismo wydawane w Kanadzie od 17 marca 1908 r. do 30 października 1940 r. w Winnipegu.

An archival fond or collection content

Zespół zawiera kopie cyfrowe czasopism przekazanego do zasobu IPN przez Polski Instytut Naukowy w Kanadzie.