Zespół / zbiór

Zespół / zbiór

Powiązania pomiędzy materiałami archiwalnymi mogą nastąpić wskutek ich wytworzenia i zgromadzenia w jednym urzędzie (instytucji) lub osobę prywatną, albo wskutek zgromadzenia dokumentów na podstawie odrębnie ustalanych kryteriów.

Charakterystyka zespołu (zbioru) archiwalnego
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego

Zbiór kopii cyfrowych czasopisma "Gazeta Katolicka w Kanadzie" z lat 1938-1940

Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum
Zbiory archiwalne, w tym dokumenty z archiwów zagranicznych lub ich kopie gromadzone na zasadzie zbiorów
Daty dokumentów w zespole (zbiorze) archiwalnym
Data początkowa
1938
Data końcowa
1940
Charakterystyka archiwalna zespołu (zbioru) archiwalnego
Dzieje zespołu (zbioru) archiwalnego

Polskojęzyczne czasopismo wydawane w Kanadzie od 17 marca 1908 r. do 30 października 1940 r. w Winnipegu.

Charakterystyka zawartości zespołu (zbioru) archiwalnego

Zespół zawiera kopie cyfrowe czasopism przekazanego do zasobu IPN przez Polski Instytut Naukowy w Kanadzie.