Zespół / zbiór

Zespół / zbiór

Powiązania pomiędzy materiałami archiwalnymi mogą nastąpić wskutek ich wytworzenia i zgromadzenia w jednym urzędzie (instytucji) lub osobę prywatną, albo wskutek zgromadzenia dokumentów na podstawie odrębnie ustalanych kryteriów.

Charakterystyka zespołu (zbioru) archiwalnego
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego

Areszt Śledczy w Lubaniu 1970-1988

Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum
Więziennictwo oraz instytucje penitencjarne, w tym więzienia, zakłady karne, areszty oraz inne miejsca odosobnienia
Daty dokumentów w zespole (zbiorze) archiwalnym
Data początkowa
1970
Data końcowa
1988
Informacje techniczne o zespole (zbiorze) archiwalnym
Język akt
j. polski