Zespół / zbiór

Zespół / zbiór

A group of records created or / and accumulated by a particular institution, organisation or person, or in course of the specific procedure.

Characteristic of the archival fonds (collection)
Name of the archival fonds (collection)

Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą 1987-1996

Affiliation with the IPN Archives
Group of documents
Organy administracji publicznej, urzędy, instytucje oraz organizacje społeczno-polityczne, w tym pozasądowe organy wymiaru sprawiedliwości oraz archiwa organizacji niepodległościowych i oporu społecznego
Daty dokumentów w zespole (zbiorze) archiwalnym
Starting date
1987
Closing date
1997
Informacje o zespole (zbiorze) archiwalnym
The territorial scope of a documents creator activities
Archival characteristics of an archival fond or collection
History of an archival fond or collection

Zespół stanowią dokumenty przekazane do Ministerstwa Handlu Zagranicznego (od 1987 r. MWGzZ) przez Biuro "A" MSW (występujące pod nazwą Biura Szyfrów MSW) tyczące się organizacji łączności kodowej na wypadek stanu wojennego, wojny i zasad przekazywania informacji tajnych (normatyw MSW, instrukcje Biura "A" MSW, tabele kodowe). Dokumenty znajdowały się w Bibliotece Departamentu Spraw Obronnych MHZ, po reorganizacji MHZ znalazły się w zbiorze bibliotecznym Kancelarii Tajnej Departamentu Spraw Obronnych Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. Przed utworzeniem IPN dokumenty te znalazły się w MSWiA, skąd - jako dokumentacja proweniencji MSW wytworzona przed 1989 r. - zostały przekazane do IPN.

Technical information on an archival fond or collection
the language (-s) of the document
j. polski
Bibliographical references
Bibliographical references and list of sources

T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 211.