Zespół / zbiór

Zespół / zbiór

Powiązania pomiędzy materiałami archiwalnymi mogą nastąpić wskutek ich wytworzenia i zgromadzenia w jednym urzędzie (instytucji) lub osobę prywatną, albo wskutek zgromadzenia dokumentów na podstawie odrębnie ustalanych kryteriów.

Charakterystyka zespołu (zbioru) archiwalnego
Nazwa zespołu (zbioru) archiwalnego

Kartoteka osobowa Niemców bałtyckich z Rygi - funkcjonariuszy Samoobrony (Selbstschutzu), Narodowosocjalistycznego Korpusu Motoryzacyjnego (Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps) oraz SS, przybyłych do Poznania w styczniu 1940 r.

Przyporządkowanie w archiwum Instytutu
Dział archiwum
Organy represji i administracji III Rzeszy Niemieckiej
Daty dokumentów w zespole (zbiorze) archiwalnym
Anteriora
1933