Wnioski

Wnioski

  Kwerenda


W ramach realizacji wniosków o udostępnienie dokumentów archiwiści prowadzą szczegółowe kwerendy w zasobie ewidencyjnym Instytutu. Przed udostępnieniem osobom zainteresowanym materiały są opracowywane i digitalizowane.

Lista wniosków

Do jednego wniosku można dodać maksymalnie 10 sygnatur

Brak wybranych sygnatur.

DZIENNIKARZE
Wniosek o udostępnienie dokumentów w celu publikacji materiału prasowego
Wybierz

DZIENNIKARZE (UZUPEŁNIAJĄCY)
Wniosek uzupełniający o udostępnienie dokumentów w celu publikacji materiału prasowego
Wybierz

NAUKOWCY
Wniosek o udostępnienie dokumentów w celu prowadzenia badań naukowych
Wybierz

NAUKOWCY (UZUPEŁNIAJĄCY)
Wniosek uzupełniający o udostępnienie dokumentów w celu prowadzenia badań naukowych
Wybierz

WNIOSKODAWCA LUB NAJBLIŻSZA OSOBA ZMARŁA
Wniosek o udostępnienie do wglądu dokumentów dotyczących wnioskodawcy/zmarłej osoby najbliższej/zmarłej osoby spokrewnionej
Wybierz

REALIZACJA ZADAŃ USTAWOWYCH
Wniosek o udostępnienie dokumentów w celu wykonywania zadań ustawowych
Wybierz

PRACOWNIK LUB FUNKCJONARIUSZ OBP
[WGLĄD DO DOKUMENTÓW] Wniosek o udostępnienie do wglądu dokumentów osobowych dotyczących pracownika lub funkcjonariusza organu bezpieczeństwa państwa
Wybierz

PRACOWNIK LUB FUNKCJONARIUSZ OBP
[WYDANIE KOPII DOKUMENTÓW] Wniosek o wydanie kopii dokumentów osobowych dotyczących pracownika lub funkcjonariusza organu bezpieczeństwa państwa
Wybierz

AKTA SPRAWY LUSTRACYJNEJ
Wniosek o udostępnienie do wglądu zanonimizowanych kopii akt sprawy lustracyjnej
Wybierz

OSOBY PEŁNIĄCE FUNKCJĘ PUBLICZNĄ
Wniosek o udostępnienie informacji zawartych w dokumentach organów bezpieczeństwa państwa dotyczących osoby pełniącej funkcję publiczną
Wybierz