IPN Po 1472/98

IPN Po 1472/98

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Po 1472/98
Sygnatura wytwórcy
Żo. 1/14
Opis zawartości
Tytuł

Akta w sprawie: Grabiński Zbigniew, imię ojca: Józef, ur. 30-10-1963 r., o zasądzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie wyrokiem Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu z dnia 09-11-1982 r., sygn. akt SLot. W. 78/82, za popełnienie przestępstwa z art. 304 § 1 kk [porzucenie pracy w jednostce zmilitaryzowanej w celu trwałego uchylenia się od służby w niej].

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
2014
Data końcowa
2014
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
27
Miejsce przechowywania