IPN BU 3957/327

IPN BU 3957/327

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 3957/327
Opis zawartości
Tytuł

[Korespondencja osób obcych]

Opis

Korespondencja dotycząca spraw rodzinnych i zawodowych.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1921
Data końcowa
1978
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
3
Miejsce przechowywania