IPN BU 3957/326

IPN BU 3957/326

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 3957/326
Opis zawartości
Tytuł

[Szubienica i wieżyczka strażnicza w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Stutthof]

Opis

Zdjęcia zrobione w okresie powojennym.

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
4
Miejsce przechowywania