IPN Bi 212/670

IPN Bi 212/670

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Podseria
R.
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Bi 212/670
Sygnatura wytwórcy
R. 299/46
Opis zawartości
Tytuł

Akta w sprawie przeciwko: Skobodziński Zygmunt. ps. "Kanarek", imię ojca: Feliks, ur. 25-12-1928 r., oskarżonego o to, że: od sierpnia 1945 r. do 20-01-1946 r. należał do organizacji AK, tj. o czyn z art. 88 § 1 w zw. z art. 86 § 2 kkWP; w październiku 1945 r. we wsi Brzozówka brał udział w zaborze cudzego mienia - 4 sztuki broni od gospodarzy w/w wsi, tj. o czyn z art. 9 Dekretu z dn. 30-10-1944 r. o ochronie Państwa; od listopada 1945 r. do 31-12-1945 r. przechowywał broń palną bez zezwolenia, tj. o czyn z art. 3 Dekretu z dn. 16-11-1945 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1946
Data końcowa
1955
Posteriora
1992
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1