IPN Bi 212/672

IPN Bi 212/672

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Podseria
R.
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Bi 212/672
Sygnatura wytwórcy
R. 302/46
Opis zawartości
Tytuł

Akta w sprawie przeciwko: Siniło Czesław, ps. "Skromny", imię ojca: Antoni, ur. 01-01-1910 r., oskarżonego o to, że: od września 1945 r. do 20-01-1946 r. należał do organizacji AK, tj. o czyn z art. 88 § 1 w zw. z art. 86 § 2 kkWP; od sierpnia 1945 r. do 20-01-1946 r. przechowywał broń palną bez zezwolenia, tj. o czyn z art. 3 Dekretu z dn. 16-11-1945 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa;

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1946
Data końcowa
1947
Posteriora
1994
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1