IPN Bi 212/665

IPN Bi 212/665

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Podseria
R.
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Bi 212/665
Sygnatura wytwórcy
R. 292/46
Opis zawartości
Tytuł

Akta w sprawie przeciwko: Filipek/Filipko Marian, ps. "Fanatyk", imię ojca: Andrzej, ur. 15-08-1923 r., oskarżonego o to, że: od lipca 1945 r. do 21-01-1946 r. należał do organizacji AK, tj. o czyn z art. 88 § 1 w zw. z art. 86 § 2 kkWP; w okresie lipiec-sierpień 1945 r. przechowywał broń palną bez zezwolenia, tj. o czyn z art. 3 Dekretu z dn. 16-11-1945 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa; uchylał się od obowiązku wojskowego, tj. o czyn z art. 117 § 1 i 2 w zw. z art. 118 § 1 kkWP

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1946
Data końcowa
1950
Posteriora
2018
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1