IPN Bi 212/676

IPN Bi 212/676

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Podseria
R.
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Bi 212/676
Sygnatura wytwórcy
R. 309/46
Opis zawartości
Tytuł

Akta w sprawie przeciwko: Rękawek Jan, ps. "Płot", imię ojca: Władysław, ur. 01-04-1915 r., oskarżonego o to, że: od sierpnia 1944 r. do 01-02-1946 r. należał do organizacji NSZ, tj. o czyn z art. 88 § 1 w zw. z art. 86 § 2 kkWP; zaniechał powiadomienia władz o zamierzonym przez NSZ napadzie na posterunek MO Grodzisk w październiku 1944 r., tj. o czyn z art. 94 kkWP; uchylał się od obowiązku wojskowego, tj. o czyn z art. 117 § 1 i 2 kkWP

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1946
Data końcowa
1947
Posteriora
1998
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
64