IPN Bi 212/650

IPN Bi 212/650

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Podseria
R.
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Bi 212/650
Sygnatura wytwórcy
R. 272/46
Opis zawartości
Tytuł

Akta w sprawie przeciwko: Galicz Adolf vel Gudalewski/Gudlewski Aleksander, ps. "Jabłoń", imię ojca: Julian, ur. 11-02-1916/11-02-1914 r., oskarżonego o to, że: od 28-08-1942 r. do 19-09-1945 r. był członkiem organizacji NSZ, tj. o czyn z art. 1 Dekretu z dn. 30-10-1944 r. o ochronie Państwa; przechowywał broń palną bez zezwolenia, tj. o czyn z art. 4 § 1 lit. a Dekretu z dn. 30-10-1944 r.; wyrobił sobie dokumenty na fałszywe nazwisko i posługiwał się nimi do 19-09-1945 r., tj. o czyn z art. 187 kk; uchylał się od obowiązku wojskowego, tj. o czyn z art. 118 § 1 w zw. z art. 117 § 1 i 2 kkWP

Daty wytworzenia dokumentów
Anteriora
1942
Data początkowa
1945
Data końcowa
1947
Posteriora
2002
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1