IPN BU 4347/6

IPN BU 4347/6

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 4347/6
Opis zawartości
Tytuł

[Niezidentyfikowany kapral z jednostek zaopatrzenia 1. Dywizji Pancernej – portrety]

Opis

Skan kliszy negatywu.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1945
Data końcowa
1946
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
1
Miejsce przechowywania