IPN Ld 835/184

IPN Ld 835/184

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 835/184
Opis zawartości
Tytuł

Berlin 1953, wybór, tłumaczenie i wstęp Emil Ast, Biblioteka Kwartalnika Politycznego Krytyka, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1988

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1988
Data końcowa
1988
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania