IPN Ld 39/3

IPN Ld 39/3

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN Ld 39/3
File description
Title

Repertorium Kg Sądu Grodzkiego w Kępnie za styczeń-sierpień 1939 oraz lata 1946-1947

Abstract

Zawiera rubryki dot.: liczby porządkowej (1-1193 za 1939 r., 1-245 za 1946 r., 1-356 za 1947 r.), daty wpływu, danych personalnych oskarżonego i podstawy prawnej przestępstwa, oznaczenia oskarżyciela i numeru jego akt, daty i treści wyroku lub innego załatwienia sprawy, załatwienia sprawy przez instancję odwoławczą (informacje również z 1948 r.), wykonania kary, uwag. Zawiera również nieliczne wpisy dot. prowadzonych spraw z lat 1932-1936 oraz numery spraw rozstrzygniętych, nierozstrzygniętych i zawieszonych z lat 1937-1938.

Dates
Anteriora
1932
Starting date
1946
Closing date
1948
Material description
The media type
Number of volumes
1