IPN Ld 39/2

IPN Ld 39/2

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN Ld 39/2
File description
Title

Repertorium Kps Sądu Grodzkiego w Kępnie za lata 1947-1950

Abstract

Dot. czynności wykonywanych w ramach pomocy sądowej. Zawiera rubryki dot.: liczby porządkowej, daty wpływu, instytucji zgłaszającej się o pomoc sądową wraz z datą i numerem pisma, oznaczenia sprawy i treści żądania, daty załatwienia sprawy, przesłania akt, uwag. Ostatnie dwa wpisy pochodzą ze stycznia 1951 r.

Dates
Starting date
1947
Closing date
1950
Posteriora
1951
Material description
The media type
Number of volumes
1