IPN Gd 536/22 t. 1

IPN Gd 536/22 t. 1

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN Gd 536/22 t. 1
File description
Title

Dokumentacja dot. działalności opozycyjnej Ireneusz Rybakowski (lista postulatów załogi Wojewódzkiego Zakładu Remontowo-Budowlanego Służby Zdrowia w Gdańsku przy ul. Srebrniki z sierpnia 1980 r., anonimowy list z pogróżkami z dnia 13-05-1981 r., kwit depozytowy rewizji osobistej z dnia 03-05-1982 r., pokwitowanie grzywny z dnia 05-05-1982 r., gryps z aresztu w Gdańsku z dnia 15-03-1983 r., wezwanie do zapłacenia grzywny z 1983 r., pokwitowanie grzywny z dnia 15-03-1983 r., pismo inspektora Sekcji ds. Wojskowych Wydziału Kadr WUSW w Gdańsku z dnia 20-02-1985 r. w sprawie zwrotu karty przydziału do jednostki zmilitaryzowanej)

Dates
Starting date
1980
Closing date
1985
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
17