IPN Bi 729/1

IPN Bi 729/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Bi 729/1
Opis zawartości
Tytuł

Zbiór dokumentów z działalności NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w gminie Jaświły w latach 1981-1990

Opis

Jednostka zawiera następujące dokumenty: protokół z zebrania wyborczego koła NSZZ RI „Solidarność” we wsi Mociesze w 1981 r., protokół z posiedzenia Zarządu Gminnego NSZZ RI „Solidarność” w Jaświłach z dn. 16-11-1981 r., pismo Zarządu Gminnego NSZZ RI „Solidarność” w Jaświłach do Zarządu Wojewódzkiego NSZZ RI „Solidarność” w Białymstoku w/s m.in. bardziej stanowczego egzekwowania od władz realizacji porozumień rzeszowskich, przeciwko uchwale dot. sprzedaży wiązanej żywca z dn. 16-11-1981 r., protokół z zebrania NSZZ RI „Solidarność” dot. wybrania delegatów na walne zebranie gminne z dn. 18-07-1981 r., lista członków NSZZ RI „Solidarność” z dn. 18-07-1981 r., pismo Zespołu Adwokackiego Nr 2 w Białymstoku do Zarządu Koła NSZZ RI „Solidarność” w Jaświłach w/s przesłania opinii dot. Szypulskiego Mariana z dn. 15-10-1981 r., odpowiedź Zarządu Gminnego NSZZ RI „Solidarność” w Jaświłach na pismo Zespołu Adwokackiego w/s Szypulskiego Mariana, pismo Zarządu Gminnego NSZZ RI „Solidarność” w Jaświłach w/s poparcia wniosku dot. wydzielenia pomieszczeń lekcyjnych w szkołach podstawowych do prowadzenia lekcji religii z dn. 22-11-1981 r., pismo-zawiadomienie dot. posiedzenia Prezydium GRN w Jaświłach z dn. 17-04-1989 r., mandat Delegata nr 69 Zbigniewa Dembowskiego/Dębowskiego na I Zjazd NSZZ RI „Solidarność” w Białymstoku, legitymacja członka NSZZ RI „Solidarność” w Białymstoku Zbigniewa Dembowskiego, żądania - postulaty rolników woj. białostockiego w/s protestu mlecznego z dn. 06-04-1989 r., pismo Komitetu protestacyjnego rolników do Wojewody białostockiego w/s protestu mlecznego z 07-04-1989 r., kopia pisma (Informacja) Komitetu Założycielskiego NSZZ RI „Solidarność” Region Białystok w sprawie Funduszu Rozwoju Rolnictwa, kopia ulotki Serwis informacyjny NSZZ RI "Solidarność", Białystok, nr 2, 15-08-1981 r., kopia Biuletynu Informacyjnego OKZ NSZZ RI „Solidarność”, nr 3, 02-09-1981 r., kopia ulotki dot. stanowiska OKZ NSZZ RI „Solidarność” w sprawie PGR z 02-09-1981 r., kopia Wzorcowej Ordynacji Wyborczej do władz NSZZ RI „Solidarność”, kopia ulotki „Bracia Rolnicy i Robotnicy” NSZZ RI „Solidarność” Białystok, kopia ulotki NSZZ „Solidarność” do rolników, żołnierzy i MO w/s poparcia krajowego protestu w dn. 10-11-1982 r., kopia ulotki WZK NSZZ Solidarność Region Białystok „Jakich chcemy kółek rolniczych” , kopia ulotki - Oświadczenia TKK NSZZ „Solidarność” z dn. 20-10-1982 r. dot. przygotowania strajku generalnego na wiosnę 1983 r., kopie ulotek TKK NSZZ „Solidarność” pt. „Bojkot” oraz „Oświadczenie o strajku generalnym na wiosnę 1983 r.”, kopia ulotki TKR NSZZ „Solidarność” w Białymstoku dot. udziału w strajku generalnym z dn. 25-10-1982 r., kopia ulotki pt. „Program nasze cele, po to powstaliśmy” dot. organizacji kół wiejskich NSZZ RI „Solidarność”, kopia ulotki pt. "Oświadczenie" Tymczasowej Wojewódzkiej Rady Rolników „Solidarność” w/s tworzenia NSZZ RI „Solidarność”, Lublin, 02-04-1989 r., kopia ulotki NSZZ RI „Solidarność” dot. okupacji budynku ZSMP w Siedlcach, kopia referatu programowego Związku Młodzieży Wiejskiej, Wiadomości Dnia, Ośrodek Badań Społecznych i Biuro Informacyjne NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze, nr 27/2, 14-04-1981 r., Rozwaga i Solidarność, Stocznia Gdańska, nr 9, 19-06-1981 r., kopia broszury dot. przekształcenia Polskiego Komitetu Obrony Życia, Rodziny i Narodu w Komitet Samoobrony Polskiej, kopia wywiadu z Józefem Lebenbaumem, kopia artykułu dr. Leszka Skonka pt. „Metody KSS KOR – każdy niewygodny – to agent SB”, kopia artykułu Krzysztofa Kawęckiego pt. „Prawdziwa historia Polski, Wielka Wojna”, kartki żywnościowe wydane Zbigniewowi Dembowskiemu i jego rodzinie w 1981 r., kopie ulotek drukowanych na powielaczu przez NSZZ „Solidarność” nawołujących do bojkotu wyborów do Sejmu w dn. 13-10-1985 r., pt. „Nie idź na ich wybory, bądź solidarny zbojkotuj czerwonego”.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1990
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Broszura, Dokumentacja aktowa, Ulotki

Liczba tomów
1
Liczba stron
136