IPN BU 01014/46 t. 2

IPN BU 01014/46 t. 2

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN BU 01014/46 t. 2
Former reference numbers
L-02298, IPN BU 01014/48
Historical reference numbers
124/01/48
File description
Title

Plan przeprowadzenia ćwiczenia dowódczo - sztabowego na mapach z dowództwami i sztabami Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW pod kryptonimem "Żarnowiec - 88" (część graficzna).

Dates
Starting date
1988
Closing date
1988
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
6
Place of storage