IPN Sz 425/1

IPN Sz 425/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Sz 425/1
Opis zawartości
Tytuł

Komunikat Rady Zakładowej z udziału delegatów Stoczni Szczecińskiej im. A.Warskiego w obradach VII Kongresu Związków Zawodowych z dnia 17 listopada 1972 r. Protokół z otwartego zebrania przy COKB O/Szczecin odbytego w dniu 15 stycznia 1971 roku.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1971
Data końcowa
1972
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
21