IPN Sz 264/152

IPN Sz 264/152

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN Sz 264/152
Former reference numbers
IPN GD 149/152
File description
Title

Akta osobowe internowanego dot. Komorowski Bronisław Maria, imię ojca: Zygmunt, ur. 04-06-1952 r., osadzonego pod zarzutem naruszania porządku prawnego obowiązującego w okresie stanu wojennego na podstawie art. 42 dekretu z dn. 12-12-1981 r. o stanie wojennym, internowanego w dniu 13-12-1981 r. w areszcie śledczym Warszawa-Białołęka, przeniesionego w dniu 22-12-1981 r. do ośrodka odosobnienia w Jaworzu. Internowany na podstawie decyzji komendanta stołecznego MO w Warszawie nr 29/K/81 z dnia 12-12-1981 r., zwolniony w dniu 05-05-1982 r.

Dates
Starting date
1981
Closing date
1982
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
16