IPN Sz 455/1

IPN Sz 455/1

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN Sz 455/1
Former reference numbers
IPN GK 383/1, PSASz/1, Arch. 118/5/68, Arch. 737/5/61
Historical reference numbers
V S. 195/50
File description
Title

Akta prokuratora w sprawie karnej przeciwko: Malicki Władysław, imię ojca: Wincenty, ur. 17-05-1904 r., podejrzanemu o to, że w okresie okupacji niemieckiej w m. Bakowo (pow. Stolin) współpracował z Niemcami poprzez kontaktowanie się z SS-em (Połyn Antoni) i wspólne mordowanie obywateli narodowości żydowskiej, okradanie ich i denuncjowanie Gestapo, tj. o przestępstwo z art. 1 Dekretu PKWN z dnia 31.08.1944 r.

Dates
Starting date
1950
Closing date
1951
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
33