IPN Sz 754/1

IPN Sz 754/1

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN Sz 754/1
File description
Title

Zdjęcie przedstawiające zamordowaną przez nacjonalistów ukraińskich w dniu 14-12-1943 r. we wsi Latacz rodzinę Karpiaków.

Dates
Starting date
1943
Closing date
1943
Material description
The media type
Number of volumes
1
Number of pages
2