IPN Sz 811/2

IPN Sz 811/2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Sz 811/2
Opis zawartości
Tytuł

Dokumenty dot. Nadzwyczajnego Zakładowego Zebrania Delegatów NSZZ ,,Solidarność” przy PP Polmozbyt Szczecin (23-04-1981 r.)

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1