IPN Sz 771/17 t. 2

IPN Sz 771/17 t. 2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów